Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

flow Q: m3/h Drifttid: timer/år
Pressure dp: Pa El pris: kr/kWh

nuværende ventilator

Optaget effekt: kW
Udskiftning: DKK
BVB-125-EC
Iht. DS 428:2019 pkt. 3.16.5 kanalgennemføring af brandklassificeret væg/dæk
udføres som brandtestet kanal E60 (ve ho i?o).
Her installeres efter kanalproducentens anvisning.

Hvis ikke kanalgennemføringen går gennem brandklassificeret væg/dæk kan det
udføres iht. DS 428:2019 pkt. 3.16.6

B 30/80 VINKEL B-mål
4 stk til lukning af brandklassificeret væg/dæk
X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.