Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

Our Product

Product SEDS-R
VVS
EAN
Producer Øland

Properties

Standard price for this item has not been found.

Product Information

Cirkulær røgkontrolspjæld (RKS)
Ø100 til Ø630
E600120(Ved-i?o)S1500C10.000MAsingle

SEDS-R Anvendes til brandventilation og røgudluftning, til fjernelse af varme og røg
fra et brand afsnit (single compartment).

Manuel aktivering (MA). Cyklus test C10.000 tæthed klasse 4 (Ø100 3) og B
Undertryk maks 1500Pa, overtryk op til 500Pa. Lufthastighed maks 12m/s
Certificeret EN 12101-8, testet EN 1366-10 og klassificeret EN 13501-4+A1

Er godkendt for montage vertikalt og horisontalt på kanal
Spjældaksel altid horisontal

Kan aktiveres under efter en brand

X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.