Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

Our Product

Product SEDM
VVS
EAN
Producer Øland

Properties

Product Information

Rektangulær røgkontrolspjæld (RKS)
A=180 B=180 til A=1600 B=1000
Flange OS20
EI 120 (vedw - hodw i?o) S1000 C10.000 MAmulti

SEDM Anvendes til brandventilation og røgudluftning, til fjernelse af varme og røg
fra flere rums brand afsnit (multi compartment)
Varmestoppende ved indbygning i, på, og ud fra væg/loft, samt kanal

Manuel aktivering (MA). Cyklus test C10.000 tæthed klasse 2 og C
Undertryk maks 1000Pa, overtryk op til 500Pa. Lufthastighed maks 15m/s
Certificeret EN 12101-8, testet EN 1366-10 og klassificeret EN 13501-4+A1

Er godkendt for montage vertikalt og horisontalt i, på, og ud fra væg/loft, samt kanal
Spjældet kan installeres i vilkårlig position

Kan aktiveres under efter en brand

X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.