Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

Our Product

Product RPM-V
VVS
EAN
Producer Øland

Properties

Product Price
 

Product Information

Volumenstrøms regulatorerne er beregnet til VAV og CAV systemer og kan anvendes både til indblæsning og udsugning af luft. Når reguleringsspjældene er monteret i arbejdsområder som VAV luftstrømme alt efter de aktuelle behov med mulighed for hurtige ændringer når behovet tilsiger det. Derfor kan det totale effektbehov til klimaanlægget formindskes. Hvilket medfører en mere økonomisk drift af ventilationsanlægget, samtidigt med at det opretholder et individuelt komfortniveau. VAV-spjældet består af et indreguleringsspjæld og trykfølere som bestemmer volumenstrøms niveauet. Der er fastmonteret en kompakt spjældmotor (BELIMO) til styring af spjældet.

Product Comments

Erstatter RPV

RPM-V

Product Links

Systemløsninger (0,86MB) RPM-V - Vejledning (2,35MB)
RPM-V - Overensstemmelseserklaering (292kB) Datablad RPM-V-TOOL (1,78MB)
Flyer NFC (1,99MB) RPM-V - Vejledning - DK (1,91MB)

Oeland contacts for this product


Ingelise Beier 48784130 ib@oeland.dk
Knud Andresen kpa@oeland.dk
Vibeke Bjerre Hussmann 21711539 vbh@oeland.dk
Søren Brink 48784116 soeren.brink@oeland.dk
Johnny Dyring 48784128 jdy@oeland.dk
X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.