Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

Our Product

Product MSD
VVS
EAN
Producer Øland

Properties

Product Information

Cirkulær og rektangulær røgkontrolspjæld (RKS)
Ø180 til Ø630
A=160 B=180 til A=1500 B=800
Flange OS20
EI 120 (vew - how i?o) S1500 C10.000 AAmulti

MSD Anvendes til brandventilation og røgudluftning, til fjernelse af varme og røg
fra flere rums brand afsnit (multi compartment)
Varmestoppende ved indbygning i væg/loft

Automatisk aktivering (AA). Cyklus test C10.000 tæthed klasse 2 og C.
Undertryk maks 1500Pa, overtryk op til 500Pa. Lufthastighed maks 15m/s
Certificeret EN 12101-8, testet EN 1366-10 og klassificeret EN 13501-4+A1

Er godkendt for montage vertikalt og horisontalt i væg/loft
Spjældet kan installeres i vilkårlig position

Kan ikke aktiveres under efter en brand

MSD
MSD

Product Links

Datablad (7,44MB)
X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.