Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

Our Product

Product MOTOR
VVS
EAN
Producer Belimo

Properties

Product Information

Spjældmotor
Belimo spjældmotor til drejning af luftspjæld i ventilations- og klimaanlæg.
Produkt-egenskaber
Enkel direkte montering På spjældakslen med universal-klembøsning, fastholdt med den
vedlagte monteringsbøjle.En skrue må ikke anvendes i stedet for monteringsbøjlen.
Manuel betjening Gear-udkobling med selvreturnerende tryktast. Når tasten er trykket ind,
er gearet koblet ud.
Indstillelig drejevinkel Indstillelig drejevinkel med mekaniske anslag.
Høj funktions-sikkerhed Motoren er sikret mod overbelastning.
Den behøver ingen endestop-kontakter men stopper automatisk ved anslag.
Virkemåde modulerende On-off: 1-leder eller 3-punkt styring med samme motor.
Modulerende: Styresignal DC 2... 10 V bestemmer motorens position.
Målespænding U anvendes til elektrisk visning og til slavestyring.

X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.