Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

Our Product

Product IK30BF90
VVS
EAN
Producer Øland

Properties

Standard price for this item has not been found.

Product Information

Præisoleret bøjning ISO30, med aluminiumsfolie indvendig og udvendig.
Den har tæthedsklasse D, og brandklassifikation A2-s1, D0

X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.