Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

Our Product

Product HIT-2541-H
VVS
EAN
Producer Øland

Properties

Standard price for this item has not been found.

Product Information

Emhætte

Anvendelse
HIT-2541 er en emhætte med´fast emfang for ekstern ventilator, hvor der ønskes effektiv og lydsvag udsugning fra køkken.
Emhætten indgår i Øland boligventilation
BTV-B, som er et behovsstyret ventilationssystem med central udsugningsventilator til flerfamilieboliger i
etageejendomme eller kæde/rækkehuse.
Emhætten er beregnet for placering under overskab og dens lave design passer ind i ethvert moderne køkkeninteriør.
HIT-2541-H er i hvid udførelse og HIT-2541-R er i rustfrit stål.

Produktbeskrivelse
HIT-2541 emhætte er konstrueret i hvidlakeret stålplade eller rustfrit stål.
Emhætten er forsynet med et fast emfang. Som tilbehør kan der påmonteres volumendel type HIT-3401, hvis der ønskes forøgelse af emopfangningsevnen.
Der er indbygget et specielt lavenergispjæld i en konstruktion, som er meget lydsvag og spjældet kan indstilles til forskellige luftmængder.
Betjeningspanelet har drejeknap med mekanisk timer for aktivering af spjældet fra grundventilation til forceret
ventilation. Timerknappen kan indstilles trinløst fra 5 min. til 60 min.
Efter det indstillede antal minutter går spjældet automatisk tilbage til grundventilation.
Betjeningspanelet indeholder også kontakt for tænd/sluk af lys. Kontakten sidder i emhættens front.
Emhætten er let at rengøre. Det effektive polyesterfilter er let at tage ud for rengøring og tåler at komme i opvaskemaskine.
Den indbyggede belysning er med lavenergi lysrør, som giver et effektivt og behageligt lys.

Normer og lovkrav
HIT-2541 er DEMKO godkendt og opfylder gældende krav i Bygningsreglementet om lydtrykniveau, luftkapacitet og normer
omkring emopfangningsevne.
HIT-2541 emhætte er godkendt til montering 400 mm over elkomfur og 650 mm over gaskomfur.

X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.