Vi har tilpasset mange af vores varenumre så de passer til vores nye EDB system. Det er dog fortsat muligt at søge eller skrive de gamle numre.

Our Product

Product BRK-J
VVS
EAN
Producer Øland

Properties

Product Information

Rektangulær jalousi røgkontrolspjæld (RKS)
A=200 B=150 til A=1000 B=1050
Spjældhus L=200
Flange OS20
EI 90 (vedw - hodw i?o) S1000 C10000 HOT 400/30 AAmulti

BRK-J Anvendes til brandventilation og røgudluftning, til fjernelse af varme og røg
fra flere rums brand afsnit (multi compartment)
Varmestoppende ved indbygning i, på, og ud fra væg/loft, samt kanal

Automatisk aktivering (MA). Cyklus test C10.000 tæthed klasse 2 og B
Undertryk maks 1000Pa, overtryk op til 500Pa. Lufthastighed maks 15m/s
Certificeret EN 12101-8, testet EN 1366-10 og klassificeret EN 13501-4+A1.

Er godkendt for montage vertikalt og horisontalt i, på, og ud fra væg/loft, samt kanal
Spjældet kan installeres i vilkårlig position

Kan ikke aktiveres under efter en brand

BRK-J

Product Links

Tekniske data BRK-J (6,74MB) CE Certifikat BRK-J (1,11MB)

Oeland contacts for this product


Knud Andresen kpa@oeland.dk
Søren Brink 48784116 soeren.brink@oeland.dk
Johnny Dyring 48784128 jdy@oeland.dk
X

You have new message(s) in you messagebox. You can always reach them through the 'My room' link at the right top. To read the message now, click it.